City Hostel

Na idelanoj lokaciji, u gradskom jezgru Novog Sada, od 2011. godine stanuje City Hostel.

Klijent: City Hostel
Website: cityhostel.rs
Datum: 7. Avgust 2017.
Usluge: Website