ISUZU SRBIJA

Počeci kompanije Isuzu vezuju se za 1910. godinu kada je kompanija osnovana kao brodogradilište, pod nazivom: “Tokyo Ishikawajima Ship-building and Engineering Co., Ltd”.

Klijent: ISUZU
Website: isuzu.co.rs
Datum: Mart 2018.
Usluge: Facebook, Instagram