Payspot

PaySpot d.o.o. je platna institucija sa sedištem u Novom Sadu, za pružanje više vrsta platnih usluga

Klijent: Payspot
Website: payspot.rs
Datum: Decembar 2016.
Usluge: Facebook, Instagram