Politika privatnosti

 

Quick System, Bulevar Kralja Petra I 67, Novi Sad, office@quicksystem.rs, +381 63 539 119 obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo
Quick System prikuplja sledeće podatke o ličnosti:
Email adresa
Ime i prezime
Broj telefona


Svrha obrade i pravni osnov


Quick System koristi vaše podatke za sledeće svrhe:
Korisnička podrška
Komunikacija sa korisnicima

Quick System podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:
Pristanak
Pristanak možete povući u svakom trenutku.


Korisnici podataka

ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

Zaštita podataka


Quick System štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:

Quick System čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od godinu dana

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje


Quick System ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.


Transfer podataka o ličnosti van EU


Quick System ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije


Quick System ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:
Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
Pristup vašim podacima o ličnosti;
Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
Brisanje vaših podataka o ličnosti;
Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem Quick System na sledeće načine:
Adresa, Email, Telefon Bulevar Kralja Petra I 67, Novi Sad, office@quicksystem.rs, +381 63 539 119

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.